Hengelsportvereniging

Tot Ons Plezier

Coevorden en omstreken

Wedstrijdreglementen

Tijdens de viswedstrijden gelden de reglementen welke zijn opgesteld door HSV TOP Coevorden.

Viswater hengelsportvereniging T.O.P. – Parkgrachten Van Heutzpark

– Kilse
– Klinkenvlierse Plas

De houder van de VISpas dient zich te houden aan de hierna genoemde voorwaarden en de wettelijke regels. Het niet in acht nemen van de voorwaarden en de wettelijke regels betekent dat men wordt geacht zonder schriftelijke toestemming (vergunning) te vissen en in overtreding is op de Visserijwet 1963.

Reglement

 1. Vissen in de Kilse, de Klinkenvlierse Plas en de Parkgrachten is alleen toegestaan door leden van HSV T.O.P.
 2. Nachtvissen is alleen toegestaan op de Kilse. Nachtvissen op de Klinkenvlierse Plas en de Parkgrachten Van Heutzpark is verboden! Hier geldt dat vissen is toegestaan van 1 uur voor zonsopkomst tot 2 uur na zonsondergang.
 3. Maximaal twee hengels per persoon toegestaan.
 4. Een vistent of schuilmiddel dient een neutrale groene, bruine of camouflagekleur tehebben.
 5. Afval dient in de tent of schuilmiddel bewaard te worden en mee naar huis genomen teworden.
 6. Omgeving en voorbijgangers mogen geen hinder ondervinden van de aanwezigheid van(nacht)vissers.
 7. Gebruik van alcoholische dranken en drugs is niet toegestaan.
 8. Open vuur en barbecues zijn niet toegestaan.
 9. Er dient recht vooruit gevist te worden om verstrengeling met vislijnen van anderesportvissers te voorkomen.
 10. Gebruik van een boot is niet toegestaan; radiografische voerboten zijn wel toegestaan.
 11. Elektronische beetmelders moeten zodanig zijn afgesteld dat het volume alleenhoorbaar is voor de gebruiker die zich nabij de hengels bevindt.
 12. Meenemen van karper(s) is verboden. Bij overtreding volgt aangifte van diefstal en wordtde VISpas per direct ingenomen.
 13. Gebruik van bewaarzakken en vergelijkbare producten (bijvoorbeeld een leefnet) omeen gevangen karper langdurig te bewaren, is niet toegestaan.
 14. Een karper dient direct te worden teruggezet in het water waarin deze is gevangen.Gebruik van een retainersling is slechts toegestaan om een gevangen karper maximaal10 minuten te bewaren ter voorbereiding op van het maken van foto’s.
 15. Tijdens het vissen op karper is het gebruik van een deugdelijke onthaakmat verplicht.
 16. Het verblijf van een karper op de onthaakmat dient zo kort mogelijk te zijn waarbij dekarper nat wordt gehouden.
 17. Bijzondere bepaling Kilse: Een tent of schuilmiddel mag maximaal 5 meter in het weilandstaan, gemeten vanaf de waterlijn tot de achterkant van de tent of schuilmiddel.
 18. Bijzondere bepaling Parkgrachten: Zonder een schriftelijke vergunning van de gemeenteCoevorden is het niet toegestaan zich met een auto te begeven in het park.
 19. Het is verplicht de VISpas van HSV T.O.P. te tonen aan overheidsinstanties en doorHSV T.O.P. daartoe gemachtigde personen.

Het bestuur van HSV T.O.P. heeft de bevoegdheid dit reglement op elk moment te wijzigen.

Geïnteresseerd? Word lid!

Meer info