Hengelsportvereniging

Tot Ons Plezier

Coevorden en omstreken

Algemene Jaarvergadering (Nieuwe Locatie!)

dinsdag 12 maart

20:00
De Hoeksteen, Rabenhaupstraat 1 7741EN Coevorden

JAARVERGADERING T.O.P.

Dinsdag 12 maart 2024 om 20.00 uur

De Hoeksteen Rabenhaubtstraat 1 te Coevorden

AGENDA:

 1. Opening door de voorzitter
 2. Mededelingen
 3. Notulen vorige vergadering
 4. Jaarverslag secretaris
 5. Jaarverslag penningmeester
 6. Verslag Kascontrole commissieleden
 7. Benoeming kascontrolecommissie 2024
 8. Vaststellen contributie en afdracht.

* Pauze

 1. Bestuurssamenstelling: Aftredend en herkiesbaar:  H.Hofma.
 2. Verslag diverse wedstrijden
 3. Uitreiking kampioensprijzen
 4. Sluiting

Algemene jaarvergadering (Nieuwe Locatie!)

Deel deze pagina:

Meer op de agenda